Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tweeba Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków Dane kontaktowe: dpo@tweeba.pl, telefon: (+48) 690-066-770, www.tweeba.pl

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Państwu dostępu do portalu www.uczsiejezyka.pl oraz aplikacji językowych wyprodukowanych przez Tweeba Sp. z o.o. a także marketingu bezpośredniego produktów lub usług Tweeba Sp. z o.o., a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług spółki Tweeba.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, profil Facebook.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółkę Tweeba w jej biznesowej działalności.

3. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

4. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych wyślij takie żądanie na dpo@tweeba.pl Wówczas twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziesz otrzymywać naszych newsletterów i alertów. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Kontakt do inspektora danych osobowych: dpo@tweeba.plWszelkie pytania dotyczące polityki prywatności można przesyłać na adres info@tweeba.pl

http://uczsiejezyka.pl