Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Tweeba Sp. z o.o., ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków. Kontakt do inspektora danych osobowych: dpo@tweeba.pl, telefon: (+48) 690-066-770, www.tweeba.pl

2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia Państwu dostępu do portalu www.uczsiejezyka.pl wraz z subdomenami oraz aplikacji językowych wyprodukowanych przez Tweeba Sp. z o.o., marketingu bezpośredniego produktów lub usług Tweeba Sp. z o.o., a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług spółki Tweeba.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, profil Facebook.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółkę Tweeba w jej biznesowej działalności.

3. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

4. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W tej materii należy przesłać prośbę poprzez adres email dpo@tweeba.pl

Cofnięcie zgody
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych wyślij takie żądanie na dpo@tweeba.pl Wówczas twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziesz otrzymywać naszych newsletterów i alertów. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Usunięcie danych na żądanie użytkownika
Usunięcia danych użytkownika można dokonać przesłając wniosek ze skrzynki email użytkownika, na którą zostało zarejestrowane konto w serwisach Tweeba sp. z o.o., na adres email dpo@tweeba.pl ze wskazaniem konta, które ma zostać usunięte i z którego użytkownik chce usunąć dane. Dane zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie. Ze względu na ograniczenia techniczne może nie być możliwe ponowne założenie konta na te same lub podobne dane użytkownika.


Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności można przesyłać na adres info@tweeba.pl

http://uczsiejezyka.pl